Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 15 januari

Ni läser en bok över jul och skriver en recension. Ni skriver kort vad boken handlar om, vilka huvudpersonerna är, var och när utspelar sig handlingen, hur är miljön. Avsluta med att skriva vad ni tyckte om boken, motivera. 

Om ni ser inlägget för sent och inte hinner läsa en bok då läser ni en debattartikel i stället och skriver vad den handlar om. Skribentens åsikt ska tydligt framhävas samt att du ska ta ställning till skribentens åsikt och argumentera. 

Läxa till 11 december

Skriv först en text.


Blanda sedan ordningen så att det blir liknande Pussla meningarna.

Du ska mejla in läxan så kommer jag skriva ut dem till första lektionen i januari.

Då kommer dina klasskamrater skriva rätt ordning på dina meningar. 

Läxa till 27 november

Vi pratade bl a om barnkonventionen och dess artiklar.

Läxa: Du ska skriva en kort text där du diskuterar varför det är viktigt att barnkonventionens regler finns. Du ska även ta upp vilka konsekvenserna skulle bli om barnkonventionen inte fanns. Motivera och exemplifiera.

Läxa till 20 november

Det är några barn som inte har redovisat sina arbeten, så det gör de på lördag. Om de har gjort power point får de skicka det innan lördag eftersom det inte är säkert att nätet funkar på skolan och jag kan då ladda ner det hemma innan lektionen.

Innan vi gick igenom dagens läxa läste vi ur vår högläsningsbok och barnen svarade på frågor till texten, på raderna och mellan raderna.

Därefter gick vi igenom läxan och sedan fortsatte vi med lånord och gjorde tillhörande övningar. Vi hann även med att läsa Variera ordförrådet-anpassa språket.

Läxa: Läs s.204 igen och gör uppgift 8A och 8B på s. 205,gör även 9A och B på s. 206 och uppgift 10 på s. 207.

Läxa till 13 november

Barnen redovisade sina arbeten. De som inte var på lektionen gör sin presentation nu på lördag.

Läxa: Läs s. 198-202 och gör uppg. 2-5. På s.202 gör du enbart uppgift 5.

Läxa till 23 oktober

Ni får några sidor ur boken vi läste i lördags som kanske kan hjälpa er med läxan. Använd er fantasi när ni beskriver fortsättningen.

Del 1: Beskriv hur deras dag kommer se ut. Hur ser det ut där? Vad ska de göra? Vad händer?Varför är Camilla orolig för Leo?

Del:2 När är det viktigt att känna samhörighet? Finns det stunder när man hellre vill vara ensam än i sällskap?Utveckla era tankar. Skriv på papper så att jag kan samla in det ni skrivit.

Läxa till 16 oktober

Vi fortsatte med från runor till rikssvenska s. 161-167 och sedan jobbade vi med ordföljd genom att
pussla meningar.


Läxa: Gör uppgift 5 på s. 164 och uppgift 6 på 167.

Läxa till 9 oktober

Vi läste och pratade om sidorna 151-158 och gjorde uppgift 1 på s.154 parvis.


Läxa: Gör uppgift 2-4 på s. 158-160. Läs 155-158 en gång till.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.