Läxa till 10 februari

Högstadiet

1. Läs sidorna 122 och 123 i Litteraturhistorien.

2. Låtsas att du är Nils Holgersson och att du flyger över en plats du känner väl till.  Vad ser du?  Hur ser naturen ut?  Finns det berg? Sjöar? Floder?  Hur ser bebyggelsen ut?  Är det små byar eller en stor stad?  Höga hus? Moderna eller gamla? Ser du mångra människor?  Hur är de klädda? Vad gör de?

Skriv en text och beskriv. Skriv ca 120 ord på löst papper.

3. Gör uppgift 103 på sidan 123.  Läs ordentligt Mollys inre dialog på sidan 122.  Sätt dig i 3-5 minuter och spela in allt som rör sig i ditt huvud.  Din inre monolog, eller dialog. Lyssna på vad du sagt ochj berätta för oss nästa gång hur det blev.  Vad pratade du om?  Blev det ordentliga meningar eller som Mollys dialog?

To top