Läxa till 20 maj

Vi gick igenom vad vi ska presentera på avslutningen.Vi kommer att presentera de olika litterära epokerna och vi har delat upp det. Barnen repeterarepokerna och skriver ner det viktiga i form av nyckelord. De fokuserar på stilen och några viktigaförfattare. Vi kommer att gå igenom detta nästa gång på lektionen. Forntiden och antiken. Ismini och […]

Läs mer »

Läxa till 20 maj

Vi gick igenom det vi ska göra på vår avslutning. Vi ska berätta lite om vikingatiden och vi har delat uppdet. Barnen repeterar sidorna och noterar det som är viktigt. De skriver ner nyckelord och vi gårigenom det nästa gång. Livet i en vikingaby. Hector repeterar sidorna 76-77.Vilka styrde och bestämde. Nikos repeterar sidorna 77-78.Gudar, […]

Läs mer »

Läxa till 20 maj

Vi har gått igenom alla bokstäver på våra lektioner men en del har inte gjort alla i Arbetsboken, så ni kanse vilka de inte har skrivit in och arbeta med dem.Om ni har tid över, kan ni arbeta vidare även i boken Jag börjar läsa och skriva.

Läs mer »

Läxa till 13 maj

Skrivbok: Skriv fem adjektiv i positiv, komparativ, superlativ, t ex glad, gladare, gladast. Skriv en kort historia på ca 80 ord. Du måste använda dina adjektiv. Skriv meningar med: till att börja med, däremot, det beror på, eftersom, på grund av, slutligen, i tisdags Du ska även träna på det du ska säga på avslutningen. […]

Läs mer »

Läxa till 13 maj

Jag har samlat in arbetsböckerna för att rätta. Barnen ska till nästa gång träna på sina repliker, mejlar till dem som inte var på lektionen.

Läs mer »

Läxa till 13 maj

Barnen kommer få ett mejl med vad de ska förbereda inför avslutningen. De som var på lektionen vet vad det handlar om.

Läs mer »

Läxa till 13 maj

Jag har samlat in barnens arbetsböcker för att rätta. Läxa till 13/5 Barnen har fått en kopia, Nr 34,- De ska välja ett djur som de vill skriva och rita om. De ritar i mitten och skriver på linjerna. Här får ni några frågor att ha som hjälp: Var lever djuret? Vad äter djuret? Hur […]

Läs mer »

Läxa till 13 maj

Läs sidorna 84-87 i Litteraturhistorien. Skriv en nyhetsnotis.  Använd en saga eller annat verk (Rödluvan eller den unge Werther, t ex) som underlag. Tänk på följande när du skriver din notis:

Läs mer »

Läxa till 13 maj

Läs sid. 118-121.  Vi gick igenom sidorna under lektionen, så det borde inte vara för svårt att läsa dem igen. Övningsboken sid. 49 , uppgift 1-4, och sid. 50, uppgift 1-3. Skriv också ner er faktatext om ert djur.  Använd tankekartan ni gjort och sätt ihop informationen till en text.   Skriv på löst papper.

Läs mer »

Läxa till 13 maj

I klassrummet arbetade vi i boken Jag börjar läsa och skriva. Om ni har tid, får ni gärna arbeta i den fram till sidan 35. Läxa: Ny bokstav Dd Arbetsbok sid. 110 – 113 Skrivbok Dd

Läs mer »

Läxa till 6 maj

Träff på texten: uppg.14-20 (s.52-54) De barn som inte kunnat vara med på lektionen gör även s. 48-51, så att de lättare kan förstå vad vi jobbat med i klassrummet.

Läs mer »

Läxa till 6 maj

Den här gruppen kommer inte att ha någon läxa i maj utan de kommer jobba väldigt effektivt på lektionen.

Läs mer »

Läxa till 6 maj

Läxa till 6/5 Läsebok: 110-113 Arbetsbok: s. 49

Läs mer »

Läxa till 6 maj

Vi gick igenom Gubben Noak och försökte fundera på vad Bellman hade för syfte med texten.Vi gick också igenom hur man skriver tidningsnotiser och vi skrev en notis utifrån sången Mors lilla Olle.Innan sommaren ska vi också gå igenom perioden som heter Romantiken. Läxa: Läs sidorna 80-82 (no 30, Rousseau) i Litteraturhistorien. Titta på programmet […]

Läs mer »

Läxa till 6 maj

Vi pratade om hur man skriver en faktatext. Vi gjorde en tankekarta och skrev ner det som vi vill ta redapå om vårt djur, t ex var det lever, vad det äter, hur det ser ut och om det har några fiender. Bifogat serni hur en tankekarta ser ut, och ni som inte var på […]

Läs mer »

Läxa till 6 maj

Ny bokstav JjLäxa: Arbetsbok sid. 107-109 och Jj i skrivboken.Om ni vill, och om barnen inte redan har gjort det, får ni gärna göra någon sida i boken som heter Jagläser…..Nästa lördag kommer vi att arbeta i den så att alla kommer ikapp.

Läs mer »

Läxa till 29 april

Läxa till 29/4 Läsebok: s. 87-99 Arbetsbok: s. 56-57

Läs mer »

Läxa till 29 april

Läxa till 29/4 Fixa litteraturen 2: Förstå s.106 och Diskutera (2-4) s. 107.

Läs mer »

Läxa till 29 april

Läxa till 29/4 Läsebok: 96-101 Arbetsbok: s. 43, 47

Läs mer »

Läxa till 29 april

I Litteraturhistorien. Läs texten Gubben Noak igen och gör uppgift 58 på sidan 77. Sammanfatta alltsåvad texten handlar om och säg vad du själv tycker om den. Skriv på löst papper.Läs sidorna 78-79 om Stolhet och fördom. Titta även på några filmklipp från Yourube och berätta hurdet var för kvinnor och män på den tiden […]

Läs mer »

Läxa till 29 april

På lektionen läste vi sidorna 110-111.LäxaLäs sidorna 110 – 115 (för er som inte var med) och 112 – 115 och stryk under svåra ord.Gör sidan 46, uppgifter 1-4 och sidan 47, uppgifter 1-4 i Övningsboken.

Läs mer »

Läxa till 29 april

Ni arbetar med den nya bokstaven Yy i Arbetsboken, sidorna 102-104, och i skrivboken.Om ni vill, kan ni arbeta fram till sidan 35 i boken Jag börjar läsa…..

Läs mer »
To top