Läxa till 23 september

Flera elever hade inte med sig böckerna. Vi arbetar alltså i samma böcker som förra året för vi är intehelt klara med dem. De får ta med sig dessa på lördag.Vi pratade lite om realism och Dickens och de ska läsa sidorna 70-81 i den orange Antologin, ett utdragur Lysande utsikter, och svara på frågor […]

Läs mer »

Läxa till 8 april

Först läste vi i Kontaktboken s. 430 som handlade om upplysningen för att sedan läsa om upplysningen och om Robinson Crusoe i Fixa Litteraturen 2. På lektionen jobbade vi med frågorna till Förstå samt första uppgiften till Diskutera. Läxa till 8/4 Fixa litteraturen 2: Förklara s. 98 och Diskutera (2-5) s. 99. Vi kommer gå […]

Läs mer »

Läxa till 1 april

Läxa till 1/4 Ni ska hitta information om hur Tor fick sin hammare och hur Oden fick den åttafotade hästen Sleipner.

Läs mer »

Läxa till 18 mars

Kopia Havamal, s. 136 fråga 1-2. Ni som inte har mejlat om resan gör det.

Läs mer »

Läxa till 11 mars

I Kontaktboken läste vi s. 423-426 och sedan läste vi ett utdrag av Tristan och Isolde. Ni som inte var på lektionen hör av er till mig så ska ni få kopiorna. Läxa till 11/3 Förbered frågorna till Tristan och Isolde s. 178 (kopian). Ni som inte har mejlat om resan gör även det.

Läs mer »

Läxa till 4 mars

Ni som var med på skolresan skriver lite om vad ni upplevde på resan. Ni som inte var med skriver om någon resa som ni har varit på.

Läs mer »

Läxa till 18 februari

Varje grupp gör en PowerPoint och tränar på att presentera sin hjälporganisation.

Läs mer »

Läxa till 11 februari

Vi började lektionen med att uppsatserna som de hade skrivit om fred lästes upp, saknade dock två stycken som inte hade skrivit. Därefter jobbade de parvis med varsin nobelpristagare i fred. De läste om dem och svarade på dessa frågor: 1. Vem fick priset och varför? 2. Vad har arbetet betytt för människorna och samhället där […]

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Svara på frågorna Förstå på s. 16 (kopiorna).

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Skriv en uppsats om fred, mejla mig om du behöver några nyckelord. Tänk på det som vi har jobbat med på lektionerna. Du ska i inledningen berätta vad fred är och sedan ska du diskutera hur man kan bevara den hållbara freden. Ta med både fördelar och nackdelar.

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Bildanalyserna redovisades en bild i taget och efter presentationerna läste vi vad som egentligen hade hänt och samtalade med hjälp av diskussionsfrågorna. Vi hann bara med redovisning av två bilder så vi  kommer fortsätta nästa lördag. Det blir väldigt bra diskussioner. Läxa till 21/1 Ni läser texten igen och förbereder svar till diskussionsfrågorna som ni […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Ni behöver inte skicka in det ni skrivit utan ni redovisar på lektionen i januari. Ni väljer enav bilderna och gör bildanalys liknande det vi gjorde på lektionen menden här gången skriver ni ner svaret på frågorna. Efter redovisningen kommer vi att diskutera bilderna utifrån fredsperspektiv. Bildanalys Beskriv det du ser Beskriv hur du reagerar […]

Läs mer »

Läxa till 12 november

Vi gick igenom läxan på sidan 306 1, A B C.Vi läste sidan 307 tillsammans och gjorde de muntliga övningarna på sidan 308. Läxa: Kontakt: s.309 Du ska skriva en krönika som du ska läsa upp på lektionen den 12 november.

Läs mer »
To top