Läxa till 21 oktober

Vi läste om Alexandre Dumas s. 100-101 och De tre musketörerna. Vi gjorde en ”skrivfabrik” i klassen
och de fick skapa egna berättelser.
Vi läste också igenom sidorna 101-103 och systrarna Bronte.
Vi gjorde en diktamen för att träna på stavning.
Läxa
Läs sidorna 120-127 i Antologin. Greven av Montecristo. Ni som inte har boken, kan trycka ut kopiorna.
Ni svarar på frågorna på sidan 127 i er skrivbok.
Ni som inte var med på lektionen läser också igenom s. 100-103 i litteraturhistorian.
Ni som inte hade med er nyhetsartikeln som ni hade i läxa till i lördags, tar med er den också.

To top