Läxa till 23 september

Vi började arbeta så smått i boken, men eftersom det var första gången tog vi det lite lugnt. I läxa ska deläsa sidorna 16-19. Vi läste det på lektionen och gick igenom de svåra orden, så det blir en repetition.De gör ingenting i övningsboken.

Läs mer »

Läxa till 8 april

Vi repeterade dubbelteckning för jag har märkt att nästan hela gruppen har lite svårt med det. Innan vi gjorde kopian gick vi igenom dubbelteckning på tavlan. Efter att ha kollat läxan jobbade vi i arbetsboken s.40-41. Läxa till 8/4 Läsebok: 94 Arbetsbok: s. 42, 44

Läs mer »

Läxa till 1 april

Läxa till 1/4 Läsebok: 82-93 Alla barn läser s. 82-85. De barn som kan och vill läser även s.86-93 annars gör föräldern det. För att göra läxan i arbetsboken måste ni läsa alla sidor. Vi läste och pratade om texten i klassrummet så det är ingen okänd text för dem. Arbetsbok: s. 37, 39

Läs mer »

Läxa till 18 mars

Läsebok: 80 Arbetsbok: s. 36

Läs mer »

Läxa till 11 mars

Barnen var duktiga med läsläxan. I arbetsboken jobbade vi med sidorna 29 och 32. Därefter fick de parvis berättelsekort där de skulle berätta och rita berättelsen med hjälp av bilderna. Läxa till 11/3 Läsebok: 76-79 Arbetsbok: s. 33, 35

Läs mer »

Läxa till 4 mars

Läsebok: 72-75 Arbetsbok: 30, 34

Läs mer »

Läxa till 18 februari

Läsebok:s.70 Arbetsbok: s. 28, 31

Läs mer »

Läxa till 11 februari

Vi började lektionen med att barnen fick läsa sidorna de hade i läsläxa. Det flyter på bra, men det skulle kunna flyta på ännu mer. De barn som har lite svårt med att läsa kan begränsa sidorna till att läsa en halv sida men flera gånger.  Det hade blivit ett litet missförstånd och nästan inget barn […]

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Läsebok: s. 58-60 Arbetsbok: s. 23 Du skriver upp läxan på tavlan och barnen skriver upp läxan på post-it lappar.

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Läsebok: s.56 Arbetsbok: s.22 kopia 47-48

Läs mer »

Läxa till 21 januari

Vi gick igenom läxan i arbetsboken och sedan hoppade vi till s. 20 och gick först igenom vad en beskrivande text är för något och hur den är uppbyggd för att sedan börja tänka ut och skriva stödord till vårt fantasidjur. Stödorden är till hjälp när de ska skriva sin text på nästa sida. I […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Barnen ska under jul läsa s. 42-55 i läseboken och göra s. 16-17 i arbetsboken. Jag skulle även vilja att barnen jobbar lite i förra årets bok Den magiska kulan. Jag önskar er alla en fröjdefull jul och ett Gott Nytt År!

Läs mer »

Läxa till 12 november

Alla fick läsa från läsboken som de hade i läxa. De fick sedan ett vitt papper och tänka ut och måla och skriva om vad de tror hände sedan i historien. Vi jobbade sen i arbetsboken på sidan 8 om hur en berättelse är uppbygd. Vi gick igenom berättelsen om en ny hatt och vi […]

Läs mer »
To top