Läxa till 27 januari

Arbetsbok sid. 26. De tränar på att läsa sagan.

De ska titta på bilderna under sagan och skriva stödord till dem.  I den sista rutan, ritar de en egen bild och skriver stödord till den.  Nästa gång ska de skriva hela sagan, men det gör vi på lektionen.

De som inte tagit med sig de kopior det gjorde över jul, tar med sig dem nästa gång.

To top