Läxa till 2 december

Vi spenderade en del tid på att gå igenom föregående läxor och vi såg en liten film om hygien på medeltiden. Vi läste om vad som finns kvar från medeltiden och diskuterade.Läxa: Läsboken: sidan 134-135 Arbetsboken: sidan 58

Läs mer »

Läxa till 2 december

Vi gick igenom kompendiet sidan 10. En del hade vi inte gått igenom ordentligt så vi repeterade allaformer av substantiv, adjektiv och verb. Vi gick också igenom satsdelarna subjekt, predikat, direkt ochindirekt objekt så att de kan göra kopia 11 till nästa gång.Läxa till 2 decemberLäs sidan 108 till nästa gång och läs och fundera […]

Läs mer »

Läxa till 2 december

Vi läste igenom de dagboksanteckningar de gjort. De hade jobbat bra.Läxa till 2 decemberLäsebok: De läser sidorna 42-53 igen. Det är en lång text, men de borde klara av att läsa hela den.Arbetsbok: sidan 23

Läs mer »

Läxa till 2 december

På lektionen fick alla arbeta med sidorna 13 och 15, så nu är de flesta klara med dessa två sidor. Om niser att de inte gjort klart dessa, får ni gärna arbeta hemma. Vi gick igenom de svåra orden på sidan 16 iArbetsboken och vi läste också igenom sidorna de har i läxa. Det är […]

Läs mer »

Läxa till 25 november

Vi började lektionen med att de läste upp sina texter. Därefter jobbade vi i boken Litteraturhistoria, s.23-26 till och med Personerna i berättelsen och som vanligt pratade vi om det vi läst. Efter det gjorde vi några kopior och de barn som inte var på lektionen kommer få dem på lördag. Läxa till 25/11Litteraturhistoria: uppgift […]

Läs mer »

Läxa till 25 november

Vi kollade läxan och sedan jobbade vi i SO-boken, s.88-89.  Vi repeterade substantiv och barnen letade efter substantiv i texten på s.89. I skrivboken skrev vi substantiven i obestämd form singular och plural. Singular (en/ett)                            Plural (flera) vikingarna                                           en viking                                              (flera) vikingar brev                                                       ett brev                                                brev böcker                                                  en bok                                                  böcker vikingatiden                                       en tid                                                     […]

Läs mer »

Läxa till 25 november

Vi jobbade i boken och gjorde till och med s.67. Läxa till 25/11 Språkporten: s. 69 Tala, förbered ett muntligt framförande som ska vara ca 2-5 minuter.

Läs mer »

Läxa till 25 november

Vi läste berättelsen Sluta skratta och pratade om både text och bild. Några av frågorna som vi diskuterade var bl a: Vilka djur är med i berättelsen? Vilka djur var det som kom smygandes? Vad i bilden på s.31 visar att katten åt upp fågeln? Finns det tillfällen när man inte bör skratta? I arbetsboken […]

Läs mer »

Läxa till 25 november

Vi började jobba med ett komependium som innehåller grammatik. Vi repeterade substantiv, adjektivets former och verbets tempus. Vi jobbade med övningar från kopieringsunderlag 9. Vi läste sidan 106-107 i Litteraturhistorien om Fjodor Dostojevskij och boken Brott och straff. Läxa: Kopieringsunderlag 10 Skriv en text där du svarar både på fråga 118 och 119 (sidan 107 […]

Läs mer »

Läxa till 25 november

På lektionen så läste jag från en Pelle Svanslös bok och sedan gick vi igenom läxan och alla fick läsa ett stycke. Vi jobbade med arbetsboken sidan 14 om hur man beskriver miljön när man skriver en berättelse. Vi hade en ritstund och barnen fick måla sina favoritfrukter och vi kollade på bokstavslandet.LäxaArbetsboken: Läs På […]

Läs mer »

Läxa till 25 november

Vi pratade om matsvinn och matrester och tittade på en film om detta. Vi diskuterade efter filmen om hur matrester hanteras och vad man själv kan göra för att minska matsvinn. Filmen om matsvinn: https://urplay.se/program/222957-uppdrag-framtid-boys-from-viken-stoppar-matsvinnet Vi jobbade sedan i arbetsboken på sidan 18 om att skriva en dagbok och gick igenom exemplet där. Läxa: Arbetsboken […]

Läs mer »

Läxa till 25 november

På lektionen jobbade vi med övningar för att repetera hur man stavar sj-ljudet. Vi pratade om matsvinn och matrester och tittade på en film om detta. Vi diskuterade efter filmen om hur matrester hanteras och vad man själv kan göra för att minska matsvinn. Läxa: Titta på filmen om matsvinn igen : https://urplay.se/program/222957-uppdrag-framtid-boys-from-viken-stoppar-matsvinnet Fundera på […]

Läs mer »

Läxa till 18 november

Uppgift 2. Beskriv din plats (s.16-17), minst 120 ord.

Läs mer »

Läxa till 18 november

SO-bok: s. 86-87 Arbetsbok: s. 37 uppgift 1-4. I arbetsboken ska barnen alltid göra alla uppgifter även den sista.

Läs mer »

Läxa till 18 november

Läxa till 18/11 Språkporten: s. 69 Skriv referat

Läs mer »

Läxa till 18 november

Läsebok: Lär dig läsa orden på s.26. Arbetsbok: s. 16, 18-19

Läs mer »

Läxa till 18 november

Anette var min vikarie förra lektionen och vad de gjorde på lektionen var följande: Temat på lektionen var om att vara en bra kompis.  Läxan är att i skrivböckerna svara på frågorna här nedanför: 1. Vilken mening skulle göra dig ledsen om en kompis sa den till dig?  Varför skulle du bli ledsen? 2. Vad […]

Läs mer »

Läxa till 18 november

Läs texten Madame Bovary igen. Den finns inskannad vid förra veckans läxa. Ni hittar filen även här igen : Fundera speciellt på Emma Bovary. Vad är hon för en kvinna? Vad har hon för egenskaper? Hur är hennes förhållande till sin man?Varför tror ni hon blir förälskad i den unge mannen? Vad tycker de andra […]

Läs mer »

Läxa till 18 november

Läsebok: Läs hela den nya texten, alltså sidorna 40-45. Om det är svårt, kan de välja ut en eller två sidorsom de tränar speciellt på.Arbetsbok: Gör sidorna 16 och 17.Ni som inte var med på lektionen, kan titta på filmen vi såg om att vara en bra kompis.https://urplay.se/program/222951-uppdrag-framtid-kompisutbildning-i-harnosand

Läs mer »

Läxa till 18 november

Läsebok: De läser sidorna 34-41. Vi har läst det i klassen och ni kan gärna läsa högt och de får välja uten eller två sidor som de tränar på. Jag kommer inte att begära att de ska kunna läsa alla sidorna fint.Arbetsbok: De gör sidorna 11 och 12.

Läs mer »

Läxa till 4 november

Vi repeterade tj ljudet och gjorde övningar i klassen. Vi kollade på en liten film om den Heliga Birgitta och sedan jobbade vi vidare i SO-boken. Läxa till 4 november: Gör klart alla övningar för tj-ljudet. För er som missade lektionen har jag laddat upp övningarna. So läsbok: sidan 130-133 So arbetsbok: sidan 56-57

Läs mer »

Läxa till 4 november

På lektionen gick vi igenom det de läst i Antologin.Vi gjorde en kopia med språkträning och gick igenom ordklasserna. De som inte blev klara medden, gör den hemma.Vi gick igenom sidorna 103-104 i Litteraturhistorien.Läxa:Läs sidorna 103-105 i Litteraturhistorien igen.Läs sidorna 359-362 (skannat) – utdrag ur Madame Bovary. Läs sidorna 226-234 Antologin (för er som inte […]

Läs mer »

Läxa till 4 november

Vi gjorde en kort diktamen och tränade på stavning av ord med ng-ljud. Vi gjorde sidan 12 iarbetsboken. Vi gick också igenom de gula orden på sidan 30.Läxa:Läsebok: Försöka att läsa hela kapitel 2. Om det blir tungt, så dela upp det och läs lite varje dag.Skriv egna meningar med de gula orden. Skriv i […]

Läs mer »

Läxa till 4 november

Vi hann inte börja kapitel 2 på lektionen, men jag vill ändå att barnen försöker läsa de förstasidorna ur det. Ni kan läsa sidorna högt för dem och sedan kan barnen välja ut en sida, ellernågra rader som de tränar på. I arbetsboken gick vi igenom sidan 8 tillsammans och vi skrev ordpå tavlan. Dessa […]

Läs mer »
To top