Läxa till 13 april

Svenska för dig, Litteraturhistoria: s.36-37, uppgift 17-18, 19

Läs mer »

Läxa till 13 april

Tillbaka till texten, A ordövning s.167 och Lucktext B s. 168.

Läs mer »

Läxa till 13 april

Läsebok: s. 97-113 Barnen läser s. 98-103, föräldern 104-113. Vi har även läst texten tillsammans i klassrummet. Arbetsbok: s.55

Läs mer »

Läxa till 13 april

Läs sidorna 136-139 i Literaturhistorian. Skriv uppgift 116 på sidan 137.  Skriv i er skrivbok.

Läs mer »

Läxa till 13 april

Läsebok sidan 92-99 Arbetsbok sidan 55

Läs mer »

Läxa till 13 april

Läsebok sidan 94 och sidorna 96-100 (96-99 är repetition) Arbetsbok sidan 42

Läs mer »

Läxa till 13 april

Vi gick igenom förra veckans läxa och sedan läste vi sidan 156-157 om Stockholms blodbad.Vi såg en liten film om Gustav Vasa: https://urplay.se/program/150613-historiepolisen-gustav-vasa Läxa:Läsbok: 156-157 Arbetsbok: sidan 67

Läs mer »

Läxa till 6 april

Läs sidorna 134-135 om George Orwell och skriv uppgift 115 längst ner på sidan 135.  Hur tror du världen/samhället/ditt liv ser ut om 30 år? Skriv ca 120 ord. Du kan skriva i din skrivbok. Lyssna på programmet och svara på frågorna om Orwell. Om ni tycker det är långt, dela upp det i de […]

Läs mer »

Läxa till 6 april

Vi läste och arbetade med sidorna 49 och 52 i arbetsboken på lektionen. Läsebok sid. 88-91 Arbetsbok sid. 53.  Skriv en faktatext om sengångaren med hjälp av frågorna du skrev på sidan 49.  Du ska hitta information själv, men här har du några länkar till sidor där du får information. https://www.swedishnomad.com/sv/sengangare/ https://www.raddadjuren.se/djurfakta/sengangare Kopia 61

Läs mer »

Läxa till 6 april

Läsebok sid. 96-99 Arbetsbok sid. 41 Kopia 55

Läs mer »

Läxa till 6 april

Vi började med att kolla på läxan i arbetsboken och sedan gick vi vidare till SO-textbok. Vi lämnar samhällskunskap och ska nu jobba med geografi. I textboken tittade vi först på satellitbilden på s. 36 och barnen berättade vad de såg. Barnen fick därefter berätta om olika platser i Grekland, Sverige och i världen som […]

Läs mer »

Läxa till 6 april

Vi jobbade med kopior som repeterade ord som vi lärt oss i kapitel 3, så vi gjorde kopia Ordövning 3:1 och Vilken förklaring passar bäst? 3:1. Alla fick också skriva meningar med orden. Vi pratade om vad IKEA är och vad IKEA är för oss. Sedan läste vi texten om IKEAs.162-163 och gjorde Förstod du? […]

Läs mer »

Läxa till 6 april

Barnen berättade om sina böcker. Med tanke på att de hade två veckor på sig att läsa och skriva så kunde de ha skrivit lite mer. Vi har fått ett brev av en flicka som går i åk 5 på en Montessoriskola i Sverige och hon berättade att de jobbar med Europa just nu. Hon […]

Läs mer »

Läxa till 6 april

Barnen har blivit duktiga på att läsa och skriva, vilket är väldigt roligt. De läste upp sin läsläxa och sedan läste vi rutorna på s. 96 och pratade om både bild och text. Vad kan kännas äckligt?Hur gör ni för att hålla det rent och snyggt i ert rum? Kan böcker vara läskiga? Har du […]

Läs mer »

Läxa till 6 april

Arbetsboken sidan: 66 (förutom fråga 6 som vi har gjort i klassen)

Läs mer »

Läxa till 23 mars

Läs minst 15 sidor ur boken du lånade. Vad handlar texten om? Vilka och hur är personerna? Vad är det för miljö som beskrivs?

Läs mer »

Läxa till 23 mars

SO-bok: s.34-35 Arbetsbok: s. 12  I arbetsboken ska barnen alltid göra alla uppgifter även den sista.

Läs mer »

Läxa till 23 mars

Språkporten: s. 161 Skriv en argumenterande text

Läs mer »

Läxa till 23 mars

Arbetsbok: s. 53 Skrivbok: Läs med flyt! 8a-c

Läs mer »

Läxa till 23 mars

Läsboken sidan 152-153 Arbetsboken sidan 65 alla uppgifter 1-5

Läs mer »

Läxa till 23 mars

Läs om Tove Jansson och Astrid Lindgren i Litteraturhistorien, sidorna 131-134.Skriv uppsats: Att bo i staden eller på landet. Följ instruktionerna på kopian.

Läs mer »

Läxa till 23 mars

Läsebok sidan 78-85Arbetsbok sidorna 48+50+51

Läs mer »

Läxa till 23 mars

Läsebok sidorna 82-93 (Vi läste sidorna 82-85 på lektionen så det blir repetition).Arbetsbok sidorna 38-39 (Vi gick igenom hur de skulle arbeta på lektionen, men ni som inte var där fårhjälpa dem lite att förstå).Kopia 53 – ng-ljudet.

Läs mer »
To top