Läxa till 8 april

Först läste vi i Kontaktboken s. 430 som handlade om upplysningen för att sedan läsa om upplysningen och om Robinson Crusoe i Fixa Litteraturen 2. På lektionen jobbade vi med frågorna till Förstå samt första uppgiften till Diskutera.

Läxa till 8/4

Fixa litteraturen 2: Förklara s. 98 och Diskutera (2-5) s. 99. Vi kommer gå igenom läxan muntligt.

To top