Läxa till 11 februari

Vi började lektionen med att uppsatserna som de hade skrivit om fred lästes upp, saknade dock två stycken som inte hade skrivit. Därefter jobbade de parvis med varsin nobelpristagare i fred. De läste om dem och svarade på dessa frågor: 1. Vem fick priset och varför? 2. Vad har arbetet betytt för människorna och samhället där pristagaren arbetat? 3. Vilken betydelse har pristagarens arbete för freden?

Vi hann inte gå igen presentationerna och kommer göra det på lördag.

Läxa till 11/2

Ni förbereder en power point på organisationen ni har valt som ni ska redovisa i klassen på storskärmen. Ni ska alltså ta reda på fakta om organisationen. Hör av er till mig om ni inte minns vilken organisation ni har valt.

To top