Läxa till 11 februari

Vi började lektionen med att barnen fick läsa sidorna de hade i läsläxa. Det flyter på bra, men det skulle kunna flyta på ännu mer. De barn som har lite svårt med att läsa kan begränsa sidorna till att läsa en halv sida men flera gånger.  Det hade blivit ett litet missförstånd och nästan inget barn hade gjort s.23 i arbetsboken så vi jobbade tillsammans med den sidan.  Efter det jobbade vi med s. 26 i arbetsboken då  vi jobbade med upplägget för sagoskrivning. Vi gick igenom vad rubrik, inledning, handling och avslutning är. När vi samlade ord till bilderna ställdes dessa frågor till barnen för att hjälpa dem att komma på nyckelord.

Vid inledning: Vem är det som går i skogen? Hur känner sig barnet/pojken? Hur ser skogen ut?

Vid handling: Plötsligt händer något-vad? Är det ett elakt eller snällt troll? Varför får barnet en nyckel?

Vid avslutning: Hur slutar sagan? Vad händer med barnet/pojken/trollet?

Läxa till 11/2

Läsebok: 60-64

Arbetsbok: s. 27

To top