Läxa till 11 februari

Barnen läste upp meningarna som de hade i läxa och sedan fick de läsa sidorna de hade i läxa. Vi jobbade med texten i arbetsboken s. 30 och där passade vi på att repetera vad som menas med karaktär, miljö, inledning, handling och avslutning. Därefter fortsatte vi att diskutera Flöjtspelaren; Vad gjorde flöjtspelaren för att locka med sig stadens råttor? Varför gjorde föräldrarna inget när barnen följde efter flöjtspelaren? Varför förtrollade flöjtspelaren stadens barn? Varför höll inte borgmästaren sitt löfte om de tusen guldmynten?

 I arbetsboken jobbade vi vidare med dubbelteckning s.32. De barn som inte blev helt klara har fått den sidan i läxa.

 Läxa till 11/2

Läsebok: s.60-65 Läs så att det flyter

Arbetsbok: s. 31 och 32

To top