Läxa till 1 april

Under lektionen arbetade vi i både arbetsbok och i boken som heter Jag lär mig……. En del har inte gjortklart alla bokstäver och i boken Jag lär mig… ska de ha gjort fram till sidan 29.Ni får gärna arbeta med de sidor de inte har gjort i dessa två böcker.Läxa till 1 aprilArbetsbok. Ny bokstav […]

Läs mer »

Läxa till 18 mars

Ny bokstav är Uu och i Arbetsboken arbetar ni fram till sidan 90. I skrivboken tränar ni på bokstaven Uuoch läser även det lilla läskortet som de klistrat in.Om någon vill jobba mer, kan de arbeta i de små extraböcker de har fått.

Läs mer »

Läxa till 11 mars

Arbetsbok sidorna 84-87, bokstaven HhSkrivbok: Bokstaven Hh

Läs mer »

Läxa till 4 mars

Arbeta med bokstaven Åå i bokstavsbok och skrivbok. Arbeta fram till sidan 29 i boken Jag börjar läsa och skriva. Träna på Läskort 1c som finns i skrivboken. Ni kan gärna titta på Livet i Bokstavslandet om S och Å igen. https://urplay.se/program/178141-livet-i-bokstavslandet-en-sang-om-en-sang

Läs mer »

Läxa till 18 februari

Barnen arbetar med bokstaven Ff både i Arbetsboken, s. 74-77, och sina skrivböcker. I skrivböckerna tränar de igen på läskorten vi klistrade in förra veckan. De kan fokusera på den andrakortet för de flesta kan läsa det första. Jag bifogar korten för er som inte har dem.

Läs mer »

Läxa till 11 februari

I klassen arbetade vi i boken Jag börjar läsa och skriva och de fick välja bokstäver och görabokstavstavlor.LäxaNy bokstav Pp. Barnen arbetar med den i Arbetsbok 70-73 och i sin skrivbok.I skrivboken har de också klistrat in tre läskort som ni gärna får träna på.

Läs mer »

Läxa till 4 februari

Efter vår lässtund i lördags, arbetade vi med ordbilder och de fick försöka lägga ihop meningar ochsedan skriva i sin skrivbok. De har fått ordbilderna i en liten plastfolder. De som inte kom, får den nästagång.Några äldre syskon har Zoom-lektion den 4e februari men det gäller inte klass 1 !! Vi har lektion på plats […]

Läs mer »

Läxa till 28 januari

Vi arbetade i Jag börjar läsa och skriva där de ska arbeta fram till sidan 23. Vi lästränade och alla harknäckt läskoden och kan läsa det de ska på nivån.De fick sedan den nya bokstaven, Öö.Vi tittade på Livet i Bokstavslandet med bokstäverna Ö och X.LäxaI Arbetsboken arbetar de med bokstaven Öö, 62-65, och skriver […]

Läs mer »

Läxa till 21 januari

I klassen repterade vi de bokstäver vi har lärt oss hittills och vi läste kapitel 5 och 6. Vi arbetade sedan med de små arbetskorten.  De som inte var med får dem nästa gång.  Vi arbetade igen med bokstäverna N och T och la även till M och I. Läxa: Arbeta i Arbetsboken fram till […]

Läs mer »

Läxa till 14 januari

Arbeta i Arbetsboken sidorna 42-51 (bokstäverna N och T)Skriv bokstäverna N och T i skrivboken och gör arbetskorten 1-3. Låt barnen läsa det de kan. Jag bifogararbetskort till er som inte har fått dem.Det är jättebra om ni kan repetera de bokstäver vi har gjort hittills.

Läs mer »

Läxa till 12 november

Vi läste sidorna 28-29 och 30-31 i textboken och pratade om bilderna. De som kunde läste de gularutorna. Och sedan ritade vi robotar och hittade på namn till dem.Vi gick igenom den nya bokstaven Rr. Sedan tittade på ett avsnitt av Livet i bokstavslandet.https://urplay.se/program/178139-livet-i-bokstavslandet-det-kommer-blod Läxa till 12 novemberArbeta med bokstaven Rr i Arbetsboken sidorna 34-36 […]

Läs mer »
To top