Läxa till 6 april

Barnen har blivit duktiga på att läsa och skriva, vilket är väldigt roligt. De läste upp sin läsläxa och sedan läste vi rutorna på s. 96 och pratade om både bild och text. Vad kan kännas äckligt?Hur gör ni för att hålla det rent och snyggt i ert rum? Kan böcker vara läskiga? Har du läst en läskig bok? Hur skulle en konstig dag vara? Varför blir du rufsig om du låter bli att kamma dig? Vad skulle du göra om du en dag vaknade upp i ett flott slott? Sedan skrev vi tre meningar med tre av orden.

I skrivboken klistrade vi in extraövningar, kapitel 2 och 3 som vi gjorde på lektionen, sedan klistrade vi in kapitel 4 och 5 som är läxa.

Läxa till 6/4

Läsebok: s.96 Alla barn läser alla rutor, gärna några gånger så att det riktigt flyter. Bli inte för bekväma med att barnen knäckt läskoden. Nu ska det vara flyt i läsningen.

Arbetsbok: s.54

Skrivbok: Kopia kapitel 4 och 5 (sammanlagt 4 övningar)

To top