Läxa till 25 november

Vi läste berättelsen Sluta skratta och pratade om både text och bild. Några av frågorna som vi diskuterade var bl a: Vilka djur är med i berättelsen? Vilka djur var det som kom smygandes? Vad i bilden på s.31 visar att katten åt upp fågeln? Finns det tillfällen när man inte bör skratta?

I arbetsboken gjorde vi s. 20 vilket ska hjälpa barnen att göra läxan på s. 21.

Vidare jobbade vi med kopia s.13 och 16.

Läxa till 25/11

Läsebok:  s.30-31 Alla barn kan försöka att läsa s.30, men alla läser s.31. På lektionen kommer jag att fråga dem vilken sida de vill läsa.

Föräldern läser hela berättelsen för barnet så att det lättare kan göra s. 17 i arbetsboken.

Arbetsbok: s. 17 och 21

To top