Läxa till 25 november

Vi började jobba med ett komependium som innehåller grammatik. Vi repeterade substantiv, adjektivets former och verbets tempus. Vi jobbade med övningar från kopieringsunderlag 9.

Vi läste sidan 106-107 i Litteraturhistorien om Fjodor Dostojevskij och boken Brott och straff.

Läxa:

Kopieringsunderlag 10

Skriv en text där du svarar både på fråga 118 och 119 (sidan 107 i Litteraturhistorien).

To top