Läxa till 25 november

På lektionen så läste jag från en Pelle Svanslös bok och sedan gick vi igenom läxan och alla fick läsa ett stycke.

Vi jobbade med arbetsboken sidan 14 om hur man beskriver miljön när man skriver en berättelse.

Vi hade en ritstund och barnen fick måla sina favoritfrukter och vi kollade på bokstavslandet.
Läxa
Arbetsboken: Läs På bio på sidan 14 och skriv din text på sidan 15.

To top