Läxa till 2 mars

Läsebok:  s.83 Barnen läser texten GLAD.

Arbetsbok: s. 47 Låt barnen skriva själva. De är duktiga och kan göra det. Det ni kan hjälpa dem med är att säga ordet de vill skriva tydligt.

To top