Läxa till 20 januari

Det märktes att alla barn hade gjort läsläxan. Alla barnen läste jättebra. Vi har klistrat in nya läsläxan i skrivboken. Ni kommer även i skrivboken se att vi repeterat bokstaven R. I läseboken jobbade vi med s. 52. Vi läste och pratade både om orden och bilderna. I arbetsboken gjorde vi s. 28.

Läxa till 20/1

Arbetsbok: s. 30-31

Skrivbok: Läs med flyt 3b och 3c

To top