Läxa till 30 september

Barnen fick läsa upp orden som de hade fått i läxa. Vi tittade på bilden på s.7 i läseboken och pratade om den. Vi läste texten och pratade om handlingen. I arbetsboken tittade vi först på läxan för att sedan jobba med s. 5. Därefter repeterade vi bokstaven A på olika sätt.

Läxa till 30/9

Läsebok:

Arbetsbok: s. 6

Skrivbok: Skriva Aa så fint man kan.

Kopior: hela s.8 Var hör du s?

To top