Läxa till 30 september

De fick skriva om vad de tycker om att göra på fritiden.
Vi jobbade med sidorna 124-125 om folkungaättens kungar. Vi gjorde en övning där de i olika grupper fick matcha specifika händelser med personer från folkungaätten.
I läxa ska de läsa hemma igen 124-125 och sedan göra sidan 52 i övningsboken

To top