Läxa till 30 september

Litteraturhistoria: Ni läser sidorna 91-95 om realismen.
Kreativt skrivande: Sid. 95. Recension. Ni väljer något att som ni kan recensera, t ex en film, en bok, en
konsert etc. Följ instruktionerna på sidan 95.

To top