Läxa till 30 september

Läsebok: Ni repeterar texten om Kenny Boy, alltså sidorna 16-27.
Arbetsbok: Ni gör sidan 7, alla frågorna.

To top