Läxa till 18 februari

Varje grupp gör en PowerPoint och tränar på att presentera sin hjälporganisation.

To top