Läxa till 21 januari

Bildanalyserna redovisades en bild i taget och efter presentationerna läste vi vad som egentligen hade hänt och samtalade med hjälp av diskussionsfrågorna. Vi hann bara med redovisning av två bilder så vi  kommer fortsätta nästa lördag. Det blir väldigt bra diskussioner.

Läxa till 21/1

Ni läser texten igen och förbereder svar till diskussionsfrågorna som ni hittar i dokumentet.

To top