Läxa till 21 januari

I klassen repterade vi de bokstäver vi har lärt oss hittills och vi läste kapitel 5 och 6. Vi arbetade sedan med de små arbetskorten.  De som inte var med får dem nästa gång.  Vi arbetade igen med bokstäverna N och T och la även till M och I.

Läxa: Arbeta i Arbetsboken fram till sidan 59 och skriv alla bokstäver i skrivboken.  Gör så mycket ni kan.

To top