Läxa till 21 januari

Barnen presenterade sin beskrivande text och sedan jobbade vi i SO-boken. Vi läste och diskuterade s. 8-11 och barnen hade mycket att samtala om. Vi hann bara göra halva s. 3 i arbetsboken så de gör klart den till nästa lektion.

Vi hade beställt nya svenskböcker till barnen, men hälften av böckerna är i dåligt skick så vi ska skicka tillbaka dem. Vi kommer därför fortsätta att jobba i både Träff på texten och i SO-boken.

Läxa till 21/1

SO-bok: s. 12-15

SO-arbetsbok: s.3-4

To top