Läxa till 21 januari

Vi jobbade med pingvintexten, läste pratade om texten och svarade på frågorna i arbetsboken s. 23.

Läxa till 21/1

Arbetsbok: s. 26-27 De behöver inte göra alltför krångliga meningar.

To top