Läxa till 21 januari

Vi gick igenom läxan i arbetsboken och sedan hoppade vi till s. 20 och gick först igenom vad en beskrivande text är för något och hur den är uppbyggd för att sedan börja tänka ut och skriva stödord till vårt fantasidjur. Stödorden är till hjälp när de ska skriva sin text på nästa sida.

I arbetsboken gjorde vi även s. 18 och det var bara något enstaka barn som inte hann bli klar.

Läxa till 21/1

Arbetsbok: s. 21 och 18

To top