Läxa till 14 januari

Arbeta i Arbetsboken sidorna 42-51 (bokstäverna N och T)
Skriv bokstäverna N och T i skrivboken och gör arbetskorten 1-3. Låt barnen läsa det de kan. Jag bifogar
arbetskort till er som inte har fått dem.
Det är jättebra om ni kan repetera de bokstäver vi har gjort hittills.

To top