Läxa till 14 januari

Ni behöver inte skicka in det ni skrivit utan ni redovisar på lektionen i januari. Ni väljer en
av bilderna och gör bildanalys liknande det vi gjorde på lektionen men
den här gången skriver ni ner svaret på frågorna. Efter redovisningen kommer vi att diskutera bilderna utifrån fredsperspektiv.

Bildanalys

Beskriv det du ser

  • Vad är det första du ser när du tittar på bilden-var söker sig din blick?
  • Vad föreställer bilden?
  • Vad är personerna på bilden sysselsatta med? Vilken relation verkar de ha till varandra? Vem tittar de på? Hur är de klädda?
  • Var är bilden tagen? Hur ser bildens miljö ut?

Beskriv hur du reagerar på bilden

  • Vilka känslor väcker bilden hos dig? Vad är det som gör att du uppfattar bilden som du gör?
  • Vilken form av våld ser du på bilden? (våld behöver inte vara fysiskt, våld kan förekomma på en strukturell nivå: förtryck, demonstrationsförbud, censur etc)

Bildens budskap

  • Ger bilden exempel på hopp?
  • Varför tror du att fotografen valde just den här bilden bland alla de andra han tog?
  • Hur kan bilden användas? Vilket budskap förmedlar den då?

Jag önskar er alla en fröjdefull jul och ett Gott Nytt År!

To top