Läxa till 2 december

På lektionen fick alla arbeta med sidorna 13 och 15, så nu är de flesta klara med dessa två sidor. Om ni
ser att de inte gjort klart dessa, får ni gärna arbeta hemma. Vi gick igenom de svåra orden på sidan 16 i
Arbetsboken och vi läste också igenom sidorna de har i läxa. Det är inte många sidor, så de kan gärna
försöka läsa alla högt för er.
Läxa till 2 december
Läsebok sidorna 43-47
Arbetsbok sidan 16.

To top