Läxa till 2 december

Vi läste igenom de dagboksanteckningar de gjort. De hade jobbat bra.
Läxa till 2 december
Läsebok: De läser sidorna 42-53 igen. Det är en lång text, men de borde klara av att läsa hela den.
Arbetsbok: sidan 23

To top