Läxa till 2 december

Vi gick igenom kompendiet sidan 10. En del hade vi inte gått igenom ordentligt så vi repeterade alla
former av substantiv, adjektiv och verb. Vi gick också igenom satsdelarna subjekt, predikat, direkt och
indirekt objekt så att de kan göra kopia 11 till nästa gång.
Läxa till 2 december
Läs sidan 108 till nästa gång och läs och fundera på frågorna 120 och 90. Skriv ner dina tankar i din
skrivbok.
Gör kopia 11 i grammatikkompendiet.

To top