Läxa till 18 november

Läsebok: De läser sidorna 34-41. Vi har läst det i klassen och ni kan gärna läsa högt och de får välja ut
en eller två sidor som de tränar på. Jag kommer inte att begära att de ska kunna läsa alla sidorna fint.
Arbetsbok: De gör sidorna 11 och 12.

To top