Läxa till 23 mars

Läsebok sidorna 82-93 (Vi läste sidorna 82-85 på lektionen så det blir repetition).
Arbetsbok sidorna 38-39 (Vi gick igenom hur de skulle arbeta på lektionen, men ni som inte var där får
hjälpa dem lite att förstå).
Kopia 53 – ng-ljudet.

To top