Läxa till 24 februari

De fick läsa den sida de valt i läseboken.  Vi gjorde ocså sidan 31 i arbetsboken tillsammans.

Läxa: 

Läsebok sidorna 76-79.  De väljer en paragraf och tränar på att läsa den högt.

Arbetsbok: De gör sidorna 34-35. 

To top