Läxa till 24 februari

Alla fick läsa sina dialoger med aliens.  De fick läsa den dikt de valt och vi gjorde sedan sidan 39 i arbetsboken.

Läxa:

Arbetsbok: Gör sidorna 41 och 42-43.

To top