Läxa till 24 februari

Lyssna på Enzos historia

https://urplay.se/program/214483-halsning-till-framtiden-enzos-historia-1974

Gör sidan 28 i Kreativt skrivande.  Titta på pratan på sidan 27 i boken, alltså den vi läste i klassrummet, lyssna lite på samtal runt omkring er, kanske på bussen, i skolan, på gatan.  Bestäm vilka och hur många som ska vara med i pratan och bestäm även hur den ska sluta innan ni börjar skriva.

To top