Läxa till 24 februari

Vi har gjort fram till och med Karin Boye i Litteraturhustorien.

Läxa:

Antologier.  En del läser ett uttdrag av Kallocain av karin Boye och en del Domen av Frans Kafka.  Ni skriver en kort sammanfattning av det ni har läst.  Skriv i era skrivböcker. Ni som inte var på lektionen läser utdraget ur Kallocain som bifogas.

Här har ni en länk till ett kort program om hur man skriver en sammanfattning.  Den gäller egentligen längre texter, men kan vara till hjälp även när du skriver den här.

https://urplay.se/program/207048-orka-plugga-sammanfattning

Repetera!! Till nästa gång tittar ni också igenom det vi läst om realismen, naturalismen och 1800-talets slut, alltså sidorna 91-116.  Så spelar vi lite Kahoot nästa gång och kollar vad ni minns!  Ta med er mobiltelefoner.

To top