Läxa till 14 oktober

Barnen fick läsa högt sidorna de hade i läxa. Jag läste vidare i klassrummet sidan 24-27.

Vi jobbade med stavning på ett lösblad men vissa barn blev inte klara så jag vill att de gör klart tills nästa gång.

Nästa vecka är det konsert och ni kommer 9.15 och hämtar barnen 10.30. Läxan blir alltså till den 14:e.

Läxa till 14/10

Läsboken s. 24-27

Arbetsbok: lösblad stavning (om de inte är klara) och sidan 6 som liknar lösbladet men det ä bara bra att de övar lite extra

To top