Läxa till 7 oktober

Vi började med att gå igenom läxan för att sedan fortsätta i boken. Barnen skrev korta dikter utan rim. Vi gick igenom s. 18-22 och gjorde alla uppgifter Fundera på muntligt tillsammans. 

Nästa vecka har vi lektion 10.45-12.15.

Läxa till 7/10

Svenska för dig, Litteraturhistoria: s. 22 Att arbeta vidare med 6 och 7. Det räcker att barnen tar reda på om en av dramaförfattarna och inte alla fyra (uppgift 6).

To top