Läxa till 14 oktober

Vi jobbade med s.80-81 i SO-boken. Samtalade om både text och bild. Sedan fick barnen en plastmapp med kopior och vi jobbade med kopia s.210, Stavning å-ljudet.

I sina skrivböcker skrev  barnen  meningar med ord från kopian.

Nästa vecka är det konsert och ni kommer 9.15 och hämtar barnen 10.30. Läxan blir alltså till den 14:e.

Läxa till 14/10

SO-bok: s. 80-81

Arbetsbok: s. 34 Gör alla uppgifter.

To top