Läxa till 4 november

Vi hann inte börja kapitel 2 på lektionen, men jag vill ändå att barnen försöker läsa de första
sidorna ur det. Ni kan läsa sidorna högt för dem och sedan kan barnen välja ut en sida, eller
några rader som de tränar på. I arbetsboken gick vi igenom sidan 8 tillsammans och vi skrev ord
på tavlan. Dessa ord ska de försöka sätta ihop till en berättelse på sidan 9.
Läxa:
Läsebok: Läs sidorna 30-33.
Arbetsbok: Skriv din berättelse på sidan 9

To top