Läxa till 4 november

Vi gjorde en kort diktamen och tränade på stavning av ord med ng-ljud. Vi gjorde sidan 12 i
arbetsboken. Vi gick också igenom de gula orden på sidan 30.
Läxa:
Läsebok: Försöka att läsa hela kapitel 2. Om det blir tungt, så dela upp det och läs lite varje dag.
Skriv egna meningar med de gula orden. Skriv i din skrivbok.
Arbetsbok: Gör sidan 13.

To top