Läxa till 4 november

På lektionen gick vi igenom det de läst i Antologin.
Vi gjorde en kopia med språkträning och gick igenom ordklasserna. De som inte blev klara med
den, gör den hemma.
Vi gick igenom sidorna 103-104 i Litteraturhistorien.
Läxa:
Läs sidorna 103-105 i Litteraturhistorien igen.
Läs sidorna 359-362 (skannat) – utdrag ur Madame Bovary.
Läs sidorna 226-234 Antologin (för er som inte var på lektionen, finns sidorna skannade nedan)
och välj en av uppgifterna på s. 236. Skriv på löst papper.

To top