Läxa till 9 december

Idag arbetade vi med sidorna 18 och 19 i arbetsboken. Ni som inte har gjort klart sidan 18 gör det
hemma.
Läxa
Läsebok sidorna 48-53. De behöver inte läsa allt, utan väljer ut 1-3 sidor som de tränar på.
Arbetsbok sidan 17

To top