Läxa till 9 december

Vi arbetade med sidorna 24-25 i arbetsboken. Om någon inte gjort klart dessa, kan de göra dem
hemma.
Läxa
Arbetsbok: De läser igen listan med fakta om Sverige på sidan 26. De gör sedan en liknande lista med
fakta om pingviner på sidan 27.
Ni läser den faktabok ni har valt, eller några sidor i den, och skriver sedan några fakta från boken i er
skrivbok. Se hur ni har gjort på sidan 27 i arbetsboken.

To top