Läxa till 9 december

Läxa
Läs Baskervilles Hund (kopior)
Svara på fråga 125 i Litteraturhistorian/ Om Sherlock Holmes
Gör kopieringsunderlag 13 – Skiljetecken

To top