Läxa till 10 februari

På lektionen gick vi igenom sidan 28 i arbetsboken.  Vi gick sedan igenom ng-ljudet och gjorde sidan 30 i arbetsboken.

Läxa

Läsebok:  Sid. 72-75.  De väljer en av sidorna och tränar på den.  Vi läste alla sidor på lektionen, så de har hört dem.

Kopia med ng-ljudet.  Om de inte har gjort klart sidan i 30 i arbetsboken, gör de den också.

De som inte var på lektionen, gör sidan 30 i arbetsboken och får kopian nästa gång.

To top